Friday night at Stångåvägen

Jag, rödvin och Anders Börje som sjunger, utan krumbukter. Jag älskar Anders Börje.

Det finns ej så röda rosor
Som jag ville ge till dig
För saliga stilla stunder
Som en gång du skänkte mig

Det finns ej så sköna toner
Att tolka den melodi
Som sjunger uti mitt hjärta
Om sagan som nu är förbi

Glömmer du
Så ska jag alltid minnas
Aldrig har
Jag någon haft så kär

Melodin
Ska alltid hos mig finnas
Fastän sången
Redan slutad är